Gevolgen van hennepteelt in huis

Bijna dagelijks worden er door heel Nederland illegale hennepkwekerijen in woningen opgerold. Het thuis kweken van hennepplanten is verboden en kan leiden tot hoge boetes, een strafblad en zelfs gevangenisstraf. Naast politie en justitie zijn er nog veel meer partijen betrokken bij het oprollen van een hennepkwekerij.

Politie en justitie

Wanneer er een illegale hennepkwekerij gevonden is, is de politie samen met het openbaar ministerie verantwoordelijk voor het oprollen van de kwekerij en het berechten van de telers. Bij veroordeling wordt er een boete uitgedeeld en bij grotere kwekerijen kan de teler een gevangenisstraf krijgen. Bij veroordeling tot zowel een boete als gevangenisstraf krijgt de teler een strafblad. Er gaat een hardnekkig gerucht dat het toegestaan is om thuis maximaal vijf wietplanten te telen. Hoewel justitie hier redelijk tolerant in is, is het hebben van wietplanten in huis bij wet verboden. Bij toepassing van het gedoogbeleid wordt vooral gekeken naar hoe professioneel de wietplanten gekweekt worden. Wanneer er gebruikgemaakt wordt van professionele apparatuur, wordt ervan uitgegaan dat de teler wiet kweekt om winst te maken en kan er ook een boete en strafblad volgen.

Belastingdienst

Bij het in de kraag vatten van een illegale wietkweker zal de Belastingdienst kijken of de inkomsten uit de kwekerij aan hen zijn doorgegeven. Uiteraard zal dit in alle gevallen niet zo zijn. De Belastingdienst zal een schatting maken wat de opbrengsten zouden zijn geweest. Op basis hiervan krijgt de teler een naheffing en er volgt een behoorlijke boete. In ernstige gevallen kan de Belastingdienst de teler voor het gerecht dagen wegens belastingfraude.

Energie

Ook energieleveranciers zien hun omzet aangetast door illegale wietkwekerijen. In veel gevallen wordt er illegaal stroom afgetapt. Dit zal een wietteler doen om te voorkomen dat hij door een verhoogde stroomafname betrapt wordt. Energieleveranciers zullen daarom de meter verwijderen en de totale kosten aan illegaal afgetapte stroom doorberekenen aan de wietteler. De nagekomen energierekening kan oplopen tot vele duizenden euro’s.

Woningcoöperatie of particuliere verhuurder

Wanneer een wietkwekerij in een huurwoning is ontdekt, zal de woningcoöperatie of een particuliere verhuurder de huur opzeggen en de bewoner verzoeken de woning per direct te verlaten. Soms wordt er verzocht om een gerechtelijk bevel om de huurder uit de woning te zetten. Vaak zijn er allerlei aanpassingen aan de woning gedaan om deze geschikt te maken voor de wietkwekerij. De verhuurder kan de schade aan de woning verhalen op de huurder.

De gemeente

De burgemeester heeft het recht om een zogenaamde bestuursdwang op te leggen. Dit houdt in de meeste gevallen in dat de gemeente de woning of het pand voor een bepaalde duur sluit en de toegang door particulieren weigert. Dit om te voorkomen dat de woning wederom gebruikt wordt voor illegale activiteiten.

Uitkeringsinstanties

Wanneer de wietteler een uitkering ontvangt, zal de uitkeringsinstantie de uitkering stopzetten. Er wordt een schatting gemaakt hoeveel inkomsten de wietteler uit zijn wiethandel heeft ontvangen. Dit bedrag is dan onterecht door de wietteler aan inkomsten ontvangen en wordt teruggevorderd.