Haarlemmermeer – Brief van de burgemeester

Beste inwoners,

Op 12 en 15 maart 2020 heeft het kabinet ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Op deze manier moeten we er samen voor zorgen dat de meest kwetsbaren –ouderen en mensen met een broze gezondheid- worden ontzien, en dat onze gezondheidszorg niet overbelast raakt. Deze maatregelen hebben ongelofelijk veel impact op ons dagelijkse leven. Alles wat normaal was, is nu anders.

Het is belangrijk, zo niet van levensbelang, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen serieus neemt. Het is dan ook goed om te zien hoe organisaties, bedrijven, ondernemers, kleine zelfstandigen meewerken, hoezeer het hen ook raakt.

In de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wordt al sinds februari 2020 gewerkt aan maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De veiligheidsregio Kennemerland is sinds vorig week dinsdag opgeschaald naar een GRIP 4 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). Dat hebben we gedaan omdat we te maken hebben met een grootschalige crisis. Zo kunnen we een slagvaardige hulpverlening garanderen en goede samenwerking tussen gemeenten en hulpverleningsorganisaties in de veiligheidsregio.

Als voorzitter van de veiligheidsregio heb ik regelmatig overleg met andere voorzitters van veiligheidsregio’s en de minister. Op 16 maart hebben we landelijk overleg gehad over de maatregelen en het opstellen van een noodverordening om op te kunnen treden als mensen zich niet houden aan de landelijk ingestelde maatregelen. Daarom geldt vanaf heden een noodverordening voor Kennemerland. Daarin is geregeld dat samenkomsten van meer dan 100 personen verboden zijn en horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksinrichtingen dicht moeten. Iedereen die de noodverordening overtreedt is strafbaar. De gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en APV-toezichthouders zijn bevoegd gemaakt om deze landelijk afgestemde maatregelen te handhaven. Dit zijn forse maatregelen, maar noodzakelijk om verspreiding van het Coronavirus te beperken. Maar gelukkig zie ik dat de betrokken ondernemers, bedrijven en clus zelf de noodzaak van de maatregelen inzien en dat handhaving niet nodig lijkt te zijn.

Alle medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer die dat kunnen werken thuis. Ook het College van Wethouders vergadert vanuit huis, via digitale media. Het College is zich ervan bewust hoeveel impact de maatregelen hebben op onze inwoners, onze ondernemers, onze bedrijven, op onze luchtvaart en Schiphol. Daarom probeert het College om de besluitvorming en uitvoering van beleid zoveel door te laten gaan.

Ook de dienstverlening gaat (voor een deel) door, maar we vragen u wel om zoveel mogelijk online te regelen. Langskomen kan alleen in het raadhuis, op afspraak. Heeft u gezondheidsklachten? Maak dan voor uw gezondheid en die van anderen een nieuwe afspraak.

De minister-president zei het maandagavond 16 maart al: dit gaat om een langdurige crisis die ons allemaal raakt.

We moeten er samen voor zorgen dat dit een tijdelijke crisis is. En daarom doe ik nogmaals een dringend beroep op u: ga verantwoord met de maatregelen om. Werk thuis, houd afstand, was uw handen met grote regelmaat. Kijk om naar familie en buurtgenoten die door het coronavirus aan huis zijn gekluisterd. Ik zie tal van mooie initiatieven op social media en daar ben ik zó trots op!

Met elkaar bieden we het coronavirus het hoofd!