Haarlemmermeer – Controle bedrijventerrein De Liede – drie van de vier niet in orde

Haarlemmermeer, Gemeente Haarlemmermeer voert controles uit op bedrijventerrein De Liede bij Vijfhuizen. Onder andere milieuovertredingen, uitkeringsfraude, het ontbreken van een administratie: het zijn enkele zaken die zijn aangetroffen bij drie van de vier bedrijven die zijn bezocht in het kader van een integrale controle op het bedrijventerrein De Liede bij Vijfhuizen.

Ook werden goederen gevonden die bedoeld zijn voor autodiefstal. Daarnaast werd een persoon aangehouden die al een jaar illegaal in Nederland verbleef. Verder was er bij een bedrijf sprake van brandgevaar: er hingen losse elektriciteitsdraden door het pand.

Integrale aanpak bedrijventerrein De Liede

De gemeente Haarlemmermeer gaat het komende jaar alle bedrijven op bedrijventerrein De Liede controleren. Dit doen zij onder de vlag van het RIEC: het Regionale Informatie- en Expertise Centrum dat zich bezig houdt met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Haarlemmermeer voert de controles uit samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Belastingdienst, de Vreemdelingenpolitie, Liander en de brandweer. Doel van deze controles is om het imago van het terrein en de bonafide bedrijven te verbeteren, door malafide bedrijven aan te pakken.

Alle ondernemers zijn tijdens een informatiebijeenkomst in december op de hoogte gebracht van de integrale controles. De eerste controle heeft in januari plaatsgevonden, toen zijn vijf bedrijven bezocht. Naast illegale bewoning was er sprake van milieu-overtredingen en werden er gestolen auto-onderdelen aangetroffen. Een van de bedrijven voldeed niet aan de fiscale verplichtingen.

De Liede

Op het in 1975 aangelegde bedrijventerrein De Liede zijn vooral autohandel en auto-demontagebedrijven te vinden. Al vanaf het begin kampt het terrein met een negatief imago. Er zijn in de afgelopen jaren diverse handhavingsacties geweest om de criminaliteit aan te pakken en de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren.

Ook de huidige handhavingsacties, waarbij het komende jaar alle bedrijven bezocht zullen worden, worden uitgevoerd om de criminaliteit aan te pakken en het imago van het terrein en de bonafide bedrijven te verbeteren. Dit is ook in het belang van het nieuwe bedrijventerrein dat om het bestaande De Liede heen wordt aangelegd.

Total Page Visits: 845 - Today Page Visits: 3