Hoofddorp: Politiekids maken Floriande veiliger

Hoofddorp, maandag 30 mei 2016 – In de Hoofddorpse wijk Floriande houden leerlingen uit groep 6 van basisschool Klavertje vier sinds maandag 30 mei een oogje in het zeil. Teamchef Mark Springer van Politie Haarlemmermeer installeerde de kinderen officieel als ‘politiekid’.

Silvia Sprengers werkt als wijkagent in Floriande. Met overlast van jeugd heeft zij regelmatig te maken. Ze is initiatiefnemer van de pilot en hoopt dat het succes overslaat op andere wijken:

“Een politieagent schrijft bonnen en komt pas langs als er wat aan de hand is. Dat is het beeld wat kinderen hebben als je hen vraagt wat de politie doet. Ik dacht: hoe kan ik jongeren eerder op een positieve manier kennis laten maken met de politie? Ik stuitte op het project ‘politiekids’ voor  basisschoolleerlingen waar een Amsterdamse buurtregisseur in 2011 mee is begonnen. Dat was precies wat ik zocht!”

Politie doet meer
Het doel van ‘politiekids’ is contact maken met buurtkinderen en hun ouders. Basisschool Klavertje vier deelde het enthousiasme van Sprengers.

“Samen met mijn collega-wijkagent heb ik groep 6 verteld wat de politie doet. Kinderen waren verrast dat wij ook langskomen bij gezinnen waar problemen zijn, daar met mensen praten en zorgen dat zij de juiste hulp krijgen.”

Sprengers vroeg de kinderen een lijst te maken met problemen die in hun wijk voorkomen. Ze zijn uiteindelijk met ‘woninginbraken’ aan de slag gegaan. Zeker met de zomer voor de deur is dit een veel voorkomend probleem.

Eed afleggen
Voordat de kinderen de straat op mochten, werden ze eerst officieel beëdigd door teamchef Springer.“Gezamenlijk werd de eed afgelegd. Alle kinderen beloofden elkaar te vertrouwen, niet te pesten en zelf het goede voorbeeld te geven.”

Gestoken in gele hesjes en getooid met politiepet trokken ze in groepjes de wijk in.

“Al lopend lieten we zien waar ramen of deuren niet goed afgesloten waren. Zo werden ze bewust van risico’s en leerden ze dat ze zelf ook iets kunnen doen. Bijvoorbeeld door hun ouders te waarschuwen als ze bij de buren, die niet thuis zijn, een open raam zien. Ouders kunnen buren erop attenderen.”

Buurtgevoel
Sprengers hoop dat met ‘politiekids’ een zaadje is gepland dat leidt tot meer buurtgevoel in de wijk.

“Als kinderen thuis enthousiast vertellen over hun ervaringen, steken ook hun ouders daar wat van op. Meer betrokkenheid bij de buurt waarin je woont, kan veel narigheid voorkomen.”

Fotografie: Eric van Lieshout

Tekst: Gemeente Haarlemmermeer

Total Page Visits: 2564 - Today Page Visits: 1