Haarlemmermeer: Politiecijfers 2015, misdrijven dalen

burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer en teamchef HaarlHaarlemmermeer, 22 januari 2016 – De politiecijfers over 2015 zijn overwegend positief. De daling in het aantal misdrijven is voortgezet in 2015. Het totaal aantal misdrijven daalde met 9% tot 6.439 tegenover 7.066 in 2014.

Burgemeester Theo Weterings over deze ontwikkeling: “ik ben over het algemeen positief over de ontwikkelingen die blijken uit de politiecijfers. De samenwerking met onze inwoners in de aanpak van criminaliteit is steeds steviger en daar ben ik erg blij mee. Daar waar de cijfers niet gunstig zijn treffen we samen met de politie, het Openbaar Ministerie en bijvoorbeeld ondernemers de maatregelen die nodig zijn om ook daar het tij te keren.”

Daling woninginbraken
In 2015 is in totaal 546 keer ingebroken. Dat is een daling van 5%. De afgelopen jaren is er door de politie en gemeente fors ingezet op het verminderen van woninginbraken. WAAKS! is uitgebreid naar  Badhoevedorp en Nieuw-Vennep Bij WAAKS! worden hondenbezitters in de wijk betrokken om de veiligheid in de wijk te verbeteren. In Getsewoud is een initiatief van bewoners om een buurtpreventieteam op te richten ondersteund. In veel wijken en dorpen zijn Whatsappgroepen actief. Inwoners waarschuwen de politie en elkaar als ze verdachte situaties zien. Dit is een zeer effectief middel. Regelmatig zijn er tekstwagens ingezet in buurten waar inbraken plaatsvonden en is een vervolg op het buurtautoproject ‘Stop woninginbraken’ uitgevoerd. De politie is met de gemeente een pilot met automatische nummerplaat registratie met camera’s gestart in en rondom Hoofddorp om woninginbraken, overvallen en mobiel banditisme te voorkomen.

Geweld en overlast
Het onderdeel geweld overlast van personen en relationele problemen laat een wisselend beeld zien. Opvallende ontwikkelingen zijn de afname van het aantal mishandelingen met 22% van 330 naar 256 en een daling met 18% van huiselijk geweld. De politie en gemeente zetten veel in op de aanpak van huiselijk geweld bijvoorbeeld door het inzetten van huisverboden. Vorig jaar zijn er 12 huisverboden opgelegd door de burgemeester aan verdachten van huiselijk geweld.

Het aantal incidenten overlast door verwarde en/of gestoorde personen is toegenomen met 38%. De politie heeft landelijk afgesproken om inzet bij verwarde en/of gestoorde personen beter te registreren. De gemeente komt met haar partners in 2016 met een aanpak verwarde personen om overlast door verwarde personen zo veel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.

Straatroof is na een daling van 50% in 2014 in 2015 weer gestegen naar 35, gelijk aan het niveau van voorgaande jaren. Van de 37 zaken zijn er 10 opgelost in de zin dat hier daders voor zijn aangehouden en de dossiers zijn overgedragen aan het OM. De politie heeft de aanpak straatroof geprioriteerd voor het komend jaar. Incidenten overlast jeugd is gedaald met 16% naar 1.276 incidenten.

Veilig Ondernemen
Het aantal inbraken in en diefstal uit bedrijven laat een stijging zien van 18% (291 in totaal). Het betreft hier niet alleen inbraken, maar ook diefstal tijdens kantoortijden uit bedrijven en bijvoorbeeld diefstal uit hotelkamers. Er wordt goed samengewerkt met de middenstand en het bedrijfsleven voor veilige winkelcentra en bedrijventerreinen. De ruimere toepassing van camera’s kan mogelijk bijdragen aan het terugdringen van deze stijging. In 2015 zijn er in totaal 13 overvallen gepleegd. Dit is een toename van 6. De overvallen hebben zich vooral in de donkere dagenperiode aan het begin en eind van het jaar voorgedaan. Dit is ook de periode waarin de politie en gemeente extra inzetten op het voorkomen van overvallen door gericht in winkelgebieden te surveilleren. Zakkenrollerij en winkeldiefstal zijn respectievelijk met 14% en 25% afgenomen. Na een forse stijging in 2013 zitten we weer onder de cijfers van 2012.

Klik hier voor een overzicht van de afgelopen jaren.