Waarom heeft de politie ontheffing van verkeersregels?

Van welke verkeersregels mag de politie afwijken?

De politie heeft vrijstelling van de meeste artikelen uit het Reglement Verkeersregels & Verkeerstekens (RVV). Wettelijk is vastgelegd dat de politie in bepaalde gevallen de maximumsnelheid mag overtreden. De politie heeft vrijstelling voor:

  • rijden door rood licht;
  • rijden over de vluchtstrook;
  • rijden over andere wegen zoals een trambaan, busbaan en stoep;
  • overtreden van de maximumsnelheid.

Wanneer de agenten afwijken van de regels moeten zij dit melden aan hun leidinggevende. Daarnaast zijn er twee voorwaarden aan de vrijstelling verbonden: de verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen, en het gebruik van de vrijstelling is gezien de situatie noodzakelijk.

Mag de politie zomaar te hard rijden met zwaailichten en sirene?

De politie gebruikt zwaailichten en sirene voornamelijk bij spoedeisende situaties. Om snel ter plaatse zijn, wordt er dan vaak hard gereden. Dit betekent niet dat politieagenten roekeloos mogen rijden, of dat ze het overige verkeer in gevaar mogen brengen. Uiteraard kunt u over roekeloos verkeersgedrag van de politie een officiële klacht indienen.

Gebruikt de politie altijd zwaailichten en sirene in het verkeer bij een spoedgeval?

De politie mag uitsluitend met toestemming van de meldkamer gebruikmaken van optische en geluidssignalen. Deze toestemming vervalt als bijvoorbeeld een andere hulpdienst al op de plek van het incident is aangekomen. Zo kan het dus gebeuren dat een politievoertuig met zwaailichten en sirene een kruising oversteekt, om snel daarna met het normale verkeer verder te rijden. In sommige situaties rijdt de politie met spoed, maar zonder zwaailichten en sirene. Bijvoorbeeld bij gijzelingen, overvallen, inbraken en zelfdodingen. Dit doet de politie om de kans op een heterdaadsituatie te vergroten en daders te kunnen aanhouden, of om te voorkomen dat zaken (nog) ernstiger worden.

Wat moet ik doen als een politievoertuig zwaailichten en sirene gebruikt?

Als een politievoertuig zwaailichten en sirene gebruikt, is het een voorrangsvoertuig. Als weggebruiker dient u dan onder alle omstandigheden het politievoertuig vrije doorgang te verlenen. Bij het gebruik van zwaailicht en sirene is het politievoertuig over het algemeen onderweg naar een spoedgeval.

Wanneer is het gebruik van zwaailichten en sirenes toegestaan?

Hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer mogen zogeheten optische signalen (blauw zwaailicht) en geluidssignalen (sirene) voeren. De gebruiksregels hiervoor staan in de Regeling optische en geluidssignalen 2009. Wilt u meer weten over soorten zwaailichten en kleuren, kijk dan op de website van de rijksoverheid.

Uiteraard kunt u over roekeloos verkeersgedrag van de politie een officiële klacht indienen.

Bron: www.politie.nl

voor nieuws dat je raakt!

Mobiele versie afsluiten
%%footer%%