Vijfhuizen – Bekeuringen en waarschuwingen bij handhavingsactie op De Liede

Vijfhuizen – De gemeente Haarlemmermeer heeft afgelopen weken gehandhaafd op bedrijventerrein De Liede. Hier is onlangs een parkeerverbod voor de nacht ingevoerd. Totaal zijn er 70 registraties (gesprekken en waarschuwingen) gemaakt, waarvan twaalf bekeuringen.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente meer dan vijftien onaangekondigde controles uitgevoerd op De Liede, waarbij bijna alle bedrijven minstens één keer zijn bezocht. Bij deze acties wordt gekeken naar verdachte en criminele activiteiten en het naleven van diverse regels. Er wordt niet alleen gekeken naar overtredingen, maar in gesprekken met ondernemers wordt de ondernemers ook meegegeven hoe het anders en beter kan.

“Wij zitten er bij bedrijventerrein De Liede bovenop”, zegt burgemeester Schuurmans. “In het verleden hebben zich hier veel zaken plaatsgevonden, waar de wet werd overtreden. We zien dat het helpt als we vaak aanwezig zijn om te controleren.”

De nieuwe parkeerregels zijn vooral een preventiemiddel. Hiermee denkt de gemeente dat het lastiger wordt om op het terrein ondermijnende activiteiten te ontplooien. Er kan nu eerder opgetreden worden. Het instellen van parkeervakken, die alleen overdag gebruikt mogen worden, voorkomt ook de verrommeling van de openbare ruimte.

Schuurmans: ‘Iemand die willens en wetens anderen in gevaar brengt met criminele en ondermijnende activiteiten en het overtreden van de regels, is wat mij betreft geen ondernemer, maar een crimineel.”

Het instellen van de parkeerzone is in samenspraak is met Parkmanagement/Afvalzorg. Doel van de handhavingsacties is het verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid van De Liede en daarmee het verbeteren van het ondernemersklimaat. De gemeente voert deze acties vaak uit samen met de politie Haarlemmermeer, de Milieupolitie, de Belastingdienst, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Brandweer, Liander, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

Kwaliteit en veiligheid

Doordat deze partners slim samenwerken en kennis en krachten bundelen worden verdachte zaken sneller opgespoord en aangepakt. Wanneer bij een controle dingen aan het licht komen die niet deugen wordt er direct op gehandhaafd. Ook horen aanvullende maatregelen of vervolgcontroles tot de mogelijkheid. Zo wordt met elk bezoek van het handhavingsteam op het bedrijventerrein de omgeving meer en meer betrouwbaar. Een plezierige plek om te werken en te handelen voor iedereen!